PRIVACYVERKLARING WORKSPACE HEROES  

LAATSTE WIJZIGING 06-06-2019 

AVG 
Workspace Heroes heeft zich te houden aan de geldende wetgeving. De verwerking van persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR genoemd). De handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens.  

WIE WIJ ZIJN  
Workspace Heroes is een label van Zelf Digi, dat is ingeschreven bij de KvK onder 70891427 en bereikbaar via e-mail info@workspaceheroes.com

WAT WORKSPACE HEROES MET PERSOONSGEGEVENS DOET   
Omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je persoonsgegevens zelf aan Workspace Heroes verstrekt, beschikken we over bepaalde persoonlijke gegevens van je. Denk aan jouw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en je bankrekeningnummer. Van zakelijke klanten hebben we ook het KvK- en btw-nummer. Deze gegevens gebruiken we hoofdzakelijk om een offerte of factuur te sturen, maar natuurlijk ook om contact met je te onderhouden. 

WAAROM WORKSPACE HEROES DAT DOET  
Workspace Heroes gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

 • Om jouw betaling af te handelen (o.b.v. grondslag ‘overeenkomst’);  
 • Om een nieuwsbrief of blogpost te verzenden (o.b.v. grondslag ‘toestemming’);  
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen, als dit nodig is om diensten uit te kunnen voeren (o.b.v. grondslag ‘overeenkomst’);  
 • Om je te informeren over wijzigingen van diensten en producten (o.b.v. grondslag ‘overeenkomst’ en/of ‘toestemming’);  
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren, al dan niet bij jou op locatie af te spreken (o.b.v. grondslag ‘overeenkomst’);  

Ook verwerkt Workspace Heroes persoonsgegevens als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte (o.b.v. grondslag ‘wettelijke verplichting’).  

DEELT WORKSPACE HEROES PERSOONSGEGEVENS MET ANDEREN?  Workspace Heroes verkoopt jouw gegevens niet aan anderen (derden). Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, zijn we verplicht een bewerkersovereenkomst te sluiten. Zo dragen we zorg voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Workspace Heroes blijft bij zo’n bewerkersovereenkomst verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens.

EN DIE COOKIES DAN?  
Workspace Heroes gebruikt functionele, analytische en tracking opties (cookies). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Workspace Heroes heeft een volg-/contactformulier op de website en verzamelt zodoende contactgegevens (lees: mailadressen).  

HOE LANG WORSPACE HEROES PERSOONSGEGEVENS BEWAART  
Niet langer dan strikt nodig is.  Workspace Heroes hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens: 

 • Naam en e-mailadres voor het ontvangen van een nieuwsbrief of blogpost  
 • Reden van bewaren: informatie over diensten/producten verstrekken zolang de ontvanger daarin geïnteresseerd is. 
 • Bewaartermijn: tot uitschrijving door de persoon zelf of bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten. 
 • Naam, e-mailadres en telefoonnummer van personen die interesse hebben in de diensten/producten  
 • Reden van bewaren: opvolging, feedback vragen, vragen over producten/diensten kunnen beantwoorden. 
 • Bewaartermijn: 10 jaar.   
 • Persoonsgegevens die nodig zijn om diensten te kunnen leveren (naam, adres, bankgegevens, KvK- en btw-nummer) 
 • Reden van bewaren: opdrachten uitvoeren volgens mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst en dit ook kunnen aantonen bij de Belastingdienst.  
 • Bewaartermijn: 7 jaar (conform regels Belastingdienst).   

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF LATEN VERWIJDEREN?  
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wil je je gegevens inzien of een kopie ontvangen, dan kan dat uiteraard. Het is ook mogelijk om je gegevens te laten wissen, bezwaar te maken tegen het gebruik ervan of het gebruik ervan te beperken. Neem voor deze vragen contact op met Workspace Heroes via info@workspaceheroes.com. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek en leggen je uit wat er nodig is om jouw verzoek in te willigen. 

Ook heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

ONTWIKKELINGEN EN WIJZIGINGEN  
Omdat Workspace Heroes en onze diensten continu in ontwikkeling zijn, kan het gebeuren dat er wat verandert in de gegevens die Workspace Heroes van jou heeft of vraagt en soms ook wat we ermee doen. Natuurlijk past Workspace Heroes bij veranderingen de privacyverklaring aan.